#Unlock True Smart 4G Speedy 4.0 plus#


1. Copy ไฟล์ใน แฟ้มที่ 1.unlockspeedy4+.zip ไปว่างใน SD card โดยไม่ต้องแตกไฟล์
    ดาวโหลด : https://cpmlink.net/FgrcAA

2.เมื่อ Copy ไฟล์เสร็จแล้ว นำ SD card ใส่เครื่อง  แล้วทำการเปิดเครื่อง ใหม่ โดยการกด เปิดเครื่อง
    กับ กดปู่ม + เพิ่มเสียง พร้อมกัน เลือก Fastboot mode แล้วจากนั้น กดลดเสียง 1ครั้ง

3.เปิดแฟ้มที่ 2 ในแฟ้มจะเขียนว่า unlock oem ให้คลิก โปรแกรมขึ้นมาเสียบโทรศัพกับคอม
    คำสั่ง unlock oem

4.จากนั้นที่ให้สังเกตุหน้าจอโทรศัพย์จะขึ้นตัวหนังสือหลายบรรทัด ให้กด + เพิ่มเสียง 1 ครั้ง

5.จากนั้นให้ถอดแบตของตัวเครื่องออก แล้วกด + เพิ่มเสียงกับ ปุ่มเปิดเครื่อง เช่นเดิม
    เลือก Fastboot mode แล้วกดลดเสียง 1ครั้ง

6.เปิดแฟ้มที่ ดาวโหลด : https://drive.google.com/open?id=0B1x0e71VBIamQy1DekdlVG84Mms
   ในแฟ้มจะเขียนว่า recovery1234 ให้คลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมา
    - จากนั้นเสียมือถือเข้ากับคอม สังเกตุหน้าจอโทรสัพจะขึ้นคำว่า
    - usb transferring
    - usb transmission ok 

7.ถอดแบตเอาเมมใส่โทรศัพท์
8.จากนั้นกดเร่งเสียงกับเปิดเครื่องเช่นเดิม แต่รอบนี้เข้าที่ recovery
   จากนั้นให้เลือหัวข้อที่2 install zip from sdcard  เลือก speedy4g
   จากนั้นรอโปรแกรมทำงานเสร็จ

9.กดแบคกลับ 1 ครั้งเลือก reboot 


เอกสารประกอบเป็นภาพ
How to use England


หมายเหตุ : เปิดเครื่องรอจนกว่าเครื่องติด ใส่ซิมจะมีให้ใส่รหัส  12345678 เป็นอันว่าเรียบร้อย
หมายเหตุ  ถ้ารันโปรแกรมไม่ได้ให้ลงไดร์เวอร์  adb set up 

ไฟล์เสริม